TV& VIDEO

mua xe

Dự án vay ODA, vay ưu đãi không được mua xe

Dự án vay ODA, vay ưu đãi không được mua xe

VTV.vn - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính vừa yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương không đề xuất mua xe cho các dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi.