mục đích

Triển lãm y tế Đài Loan, Trung Quốc

Triển lãm y tế Đài Loan, Trung Quốc

Nhiều thiết bị y tế tiên tiến đang được trưng bày tại Hội chợ Y tế Đài Loan, Trung Quốc.