Mức độ nguy hiểm

Quy mô những sự cố, thiên tai, tai nạn gia tăng mức độ nguy hiểm

Quy mô những sự cố, thiên tai, tai nạn gia tăng mức độ nguy hiểm

VTV.vn -Quy mô những sự cố, thiên tai, tai nạn trong nửa đầu năm 2017 được nhận định là gia tăng mức độ nguy hiểm, gây thiệt hại lớn về người và tài sản so với những năm trước đây.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive