TV& VIDEO

mức đóng BHXH

TP.HCM giảm mức đóng BHXH trong tháng 6

TP.HCM giảm mức đóng BHXH trong tháng 6

VTV.vn - Tại TP.HCM, Bảo hiểm xã hội thành phố đã có hướng dẫn và thông báo để người lao động nắm rõ thông tin về mức đóng BHXH bắt buộc chính thức giảm.