mức tăng lương

Lương bình quân năm 2017 tăng 9,3%

Lương bình quân năm 2017 tăng 9,3%

VTV.vn - Tiền lương bình quân của người lao động năm 2017 đã tăng hơn 9% so với năm 2016. Đây là số liệu được Bộ LĐ-TB&XH đưa ra sau khi tổng hợp từ 63 địa phương.