mức tăng mạnh

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng mạnh

VTV.vn - Chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm ghi nhận mức tăng mạnh. Số liệu mới được Tổng cục Thống kê công bố.