TV& VIDEO

mức tăng trưởng GDP

Để GDP tăng 6,7%, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Để GDP tăng 6,7%, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

VTV.vn - Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7%, theo Ủy ban Kinh tế cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.