TV& VIDEO

mức thưởng cao

Đà Nẵng: Lương, thưởng Tết cao hơn năm trước

Đà Nẵng: Lương, thưởng Tết cao hơn năm trước

VTV.vn - Tình hình kinh doanh năm 2015 của các doanh nghiệp tại Đà Nẵng tốt hơn mọi năm, tạo điều kiện cho việc chăm lo chính sách cho người lao động ở mức cao hơn.