TV& VIDEO

mức thưởng Tết cao

Hà Nội: Thưởng Tết Bính Thân 2016 cao hơn 1% so với cùng kỳ

Hà Nội: Thưởng Tết Bính Thân 2016 cao hơn 1% so với cùng kỳ

VTV.vn - Nhiều địa phương đã công bố mức thưởng Tết của các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động. Tại Hà Nội, mức thưởng Tết Bính Thân 2016 tăng hơn 1% so với cùng kỳ.