TV& VIDEO

mức thưởng

Mức thưởng trên Phố Wall sẽ giảm mạnh trong năm 2016

Mức thưởng trên Phố Wall sẽ giảm mạnh trong năm 2016

VTV.vn - Mức thưởng dành cho những người làm việc ở phố Wall, New York trong năm 2016 có thể sẽ giảm 20%.