TV& VIDEO

mức tín nhiệm

Nga bị Moody's hạ tín nhiệm xuống mức rác

Nga bị Moody's hạ tín nhiệm xuống mức rác

Hãng Moody's đã hạ mức xếp hạng tín nhiệm của Nga xuống mức rác - mức gần thấp nhất.