TV& VIDEO

mùng một

Cây đa 13 gốc được công nhận là cây di sản Việt Nam

Cây đa 13 gốc được công nhận là cây di sản Việt Nam

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với quận Ngô Quyền, Hải Phòng tổ chức trao Bằng công nhận cây đa 13 gốc là cây di sản Việt Nam.