TV& VIDEO

muối vừng

Cơm lam - Nét ẩm thực tinh tế của vùng núi Bắc bộ

Cơm lam - Nét ẩm thực tinh tế của vùng núi Bắc bộ

Cơm lam là một món ăn tự nhiên đầy chất núi rừng nay đã trở thành đặc sản nổi tiếng mà du khách khắp nơi đều biết.