TV& VIDEO

muôn đời

Thông điệp từ cổ vật: Tứ quý là tứ quý nào?

Thông điệp từ cổ vật: Tứ quý là tứ quý nào?

 Tứ quý được xem là biểu tượng của bốn mùa có nguồn gốc từ Trung Hoa, sau đó du nhập vào văn hóa của một số nước Đông Á, trong đó có Việt Nam. Vậy biểu tượng tứ quý là tứ quý nào?