TV& VIDEO

mượn sách

Tỷ lệ người Việt mượn sách thư viện chỉ chiếm 10%

Tỷ lệ người Việt mượn sách thư viện chỉ chiếm 10%

VTV.vn - Theo thống kê của Vụ Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số người tới thư viện mượn sách chỉ chiếm khoảng 10% tổng dân số Việt Nam.