TV& VIDEO

Mường Chà

Điện Biên: Vỡ hụi lớn nhất từ trước tới nay

Điện Biên: Vỡ hụi lớn nhất từ trước tới nay

 Tại địa bàn huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên vừa xảy ra một vụ vỡ hụi lớn nhất từ trước đến nay với số tiền lên đến vài chục tỷ đồng và hàng trăm người tham gia.