TV& VIDEO

mưu đồ

Ký ức Việt Nam: BV Bạch Mai khôi phục sau chiến tranh phá hoại

Ký ức Việt Nam: BV Bạch Mai khôi phục sau chiến tranh phá hoại

Tháng 1/1973, một tháng sau khi trúng phải loạt bom B52, bệnh viện Bạch Mai vẫn chưa kịp dọn dẹp xong đống đổ nát.