TV& VIDEO

mv hello

Adele – Hiện tượng bất thường của ngành công nghiệp âm nhạc

Adele – Hiện tượng bất thường của ngành công nghiệp âm nhạc

VTV.vn - 'Adele là một hiện tượng bất thường của ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Cô đã chiến thắng trò chơi danh tiếng đơn giản bằng cách từ chối chơi nó'.