TV& VIDEO

mỹ cấm vận cuba

Mỹ tiếp tục nới lỏng lệnh cấm vận với Cuba

Mỹ tiếp tục nới lỏng lệnh cấm vận với Cuba

VTV.vn - Chính quyền của Tổng thống Barack Obama sẽ tiếp tục công bố các biện pháp nới lỏng hạn chế đi lại và thương mại với Cuba vào ngày 17/3 tới.