TV& VIDEO

mỹ cảm

Triển lãm của hai nghệ sỹ Lê Anh Hoài và Lê Nguyên Mạnh

Triển lãm của hai nghệ sỹ Lê Anh Hoài và Lê Nguyên Mạnh

Tối ngày 18/ 12 tại Hà Nội đã khai mạc cuộc triển lãm, trình diễn sắp đặt, video art, tranh sơn dầu của hai nghệ sỹ Lê Anh Hoài và Lê Nguyên Mạnh.