TV& VIDEO

Mỹ - Hàn Quốc

Mỹ, Hàn Quốc tái khẳng định quan hệ đồng minh

Mỹ, Hàn Quốc tái khẳng định quan hệ đồng minh

VTV.vn - Mối quan hệ đồng minh chặt chẽ giữa Mỹ và Hàn Quốc là trụ cột trong tiến trình phi hạt nhân hóa Triều Tiên.