TV& VIDEO

mỳ Maggi

Chính phủ Ấn Độ yêu cầu Nestle bồi thường 100 triệu USD

Chính phủ Ấn Độ yêu cầu Nestle bồi thường 100 triệu USD

VTV.vn - Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu hãng thực phẩm Nestle bồi thường 100 triệu USD do đã gây thiệt hại cho người tiêu dùng.