TV& VIDEO

mỹ quan

Tạo điều kiện hơn nữa cho người dân vào viếng Bác

Tạo điều kiện hơn nữa cho người dân vào viếng Bác

Sáng 5/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.