TV& VIDEO

Mỹ Xuân

"Xuân quê hương - Gắn kết kiều bào với quê hương"

"Xuân quê hương - Gắn kết kiều bào với quê hương"

Nhân dịp VCB là đơn vị đồng hành tài trợ cho chương trình Xuân quê hương 2014 (chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV4), ông Phạm Thanh Hà đã chia sẻ cảm xúc về chương trình này.