TV& VIDEO

năm âm lịch

Xem lại chương trình Chiều cuối năm: Không gian xuân trên Cố đô

Xem lại chương trình Chiều cuối năm: Không gian xuân trên Cố đô

Lấy bối cảnh vùng đất Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính và bến Tràng An để thực hiện chương trình, Chiều cuối năm: Không gian xuân trên Cố đô là một "mâm cỗ" đậm nét văn hóa kinh đô xưa của đất nước Việt Nam.