TV& VIDEO

nắm bắt

Đề xuất giảm lãi suất cho công nghiệp phụ trợ

Đề xuất giảm lãi suất cho công nghiệp phụ trợ

Cần phải có mức lãi suất thấp từ 1-3%/năm cho các doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ để thúc đẩy đầu tư. Đó là đề xuất của ông Hirotaka Yasuzumi, Giám đốc điều hành Jetro văn phòng TP.HCM.