TV& VIDEO

năm bính thân 2016

Năm 2016, báo chí đã phản bác kịp thời thông tin xấu, độc

Năm 2016, báo chí đã phản bác kịp thời thông tin xấu, độc

VTV.vn - Sáng 24/1 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức giao ban Báo chí cuối năm Bính Thân 2016.