TV& VIDEO

nam ca sỹ

Yêu cầu thay đổi nhạc nền bài hát "Chắc ai đó sẽ về"

Yêu cầu thay đổi nhạc nền bài hát "Chắc ai đó sẽ về"

Hội đồng thẩm định yêu cầu phải thay đổi toàn bộ nhạc nền trước khi bài hát "Chắc ai đó sẽ về" được phép lưu hành.