TV& VIDEO

Năm Cam

Ra mắt tập sách về trung tướng Nguyễn Việt Thành

Ra mắt tập sách về trung tướng Nguyễn Việt Thành

 NXB Chính trị - Hành chính vừa cho ra mắt độc giả cuốn sách “Trung tướng Nguyễn Việt Thành-Người con trung thành” của tác giả Diệu Ân - Xuân Trường