TV& VIDEO

Nam Cao

Làng Vũ Đại ngày nay

Làng Vũ Đại ngày nay

Trong tập phim hôm nay, các bạn sẽ cùng Mạnh Tùng về thăm Làng Vũ Đại. Ngôi làng này trước đây từng nổi tiếng vì được nhắc đến trong các tác phẩm của nhà văn Nam Cao, giờ lại nổi tiếng vì món cá kho đặc biệt.