TV& VIDEO

Nam Cát Tiên

Những người Châu Mạ giữ rừng

Những người Châu Mạ giữ rừng

VTV.vn - Với gần 400 hộ dân người dân tộc Châu Mạ, những năm qua, xã Đồng Nai Thượng luôn là địa phương đi đầu trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại tỉnh Lâm Đồng.