TV& VIDEO

nắm cổ

Cienco 5 bán đấu giá hơn 14 triệu cổ phần ra công chúng

Cienco 5 bán đấu giá hơn 14 triệu cổ phần ra công chúng

Ngày 12/3, Bộ GTVT, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 đã công bố sự kiện bán đấu giá cổ phần ra công chúng.