Nam Định thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng

Giao diện thử nghiệm VTVLive