TV& VIDEO

nam dược

Thiếu quy hoạch vùng dược liệu, người dùng phải trả giá cao

Thiếu quy hoạch vùng dược liệu, người dùng phải trả giá cao

11 tháng đầu năm 2013, Việt Nam đã nhập khẩu 1,7 tỷ USD nguyên phụ liệu và dược phẩm, do đó người tiêu dùng vẫn phải sử dụng thuốc ngoại nhập với giá cao.