TV& VIDEO

năm ngân sách

Nhiều chính sách ưu đãi chưa từng có đối với ngư dân

Nhiều chính sách ưu đãi chưa từng có đối với ngư dân

Ngày 7/7, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó quy định các chính sách hỗ trợ về đầu tư, tín dụng, bảo hiểm… cho ngư dân.