TV& VIDEO

Nam quốc sơn hà

Ngày Thơ sẽ đậm đặc thơ biển đảo và Tổ quốc

Ngày Thơ sẽ đậm đặc thơ biển đảo và Tổ quốc

 Nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, Ngày Thơ Việt Nam 2013 sẽ mang chủ đề Tuổi trẻ với Tổ quốc, diễn ra trong 3 ngày 13, 14 và 15 tháng Giêng âm lịch tại Văn Miếu Quốc Tử Giám.