TV& VIDEO

Nam Sách

Tái diễn nạn khai thác cát lậu ở Hải Dương

Tái diễn nạn khai thác cát lậu ở Hải Dương

Hiện nay, tình trạng khai thác cát trái phép vẫn đang trở thành vấn đề bức xúc ở một số địa phương .