Nam Tây Nguyên

Lâm Đồng tăng thu hút đầu tư vào nông nghiệp

Lâm Đồng tăng thu hút đầu tư vào nông nghiệp

VTV.vn - Một trong các địa phương đứng đầu trong thu hút vốn đầu tư vào nông nghiệp chính là Lâm Đồng.