TV& VIDEO

Nam Tây Nguyên

Bão số 12: Đà Lạt mưa lớn, gió giật mạnh

Bão số 12: Đà Lạt mưa lớn, gió giật mạnh

VTV.vn - Tại Thành phố Đà Lạt và các huyện của tỉnh Lâm Đồng đã xảy ra mưa lớn, kèm theo gió giật mạnh.