Nam Thái Bình Dương

Trạm vũ trụ của Trung Quốc rơi xuống Thái Bình Dương

Trạm vũ trụ của Trung Quốc rơi xuống Thái Bình Dương

VTV.vn - Trạm vũ trụ của Trung Quốc mang tên Thiên Cung-1 đã rơi xuống Nam Thái Bình Dương. Đây là thông tin được Cơ quan vũ trụ Trung Quốc đưa ra.