TV& VIDEO

Nam Thái Bình Dương

Sóng thần sau động đất ở Nam Thái Bình Dương

Sóng thần sau động đất ở Nam Thái Bình Dương

VTV.vn - Sau khi động đất xảy ra, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) cảnh báo nhiều khả năng sóng thần nguy hiểm sẽ xuất hiện ở Nam Thái Bình Dương.