TV& VIDEO

nắm tình hình

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Hòa Bình

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng tại Hòa Bình

VTV.vn - Đồng chí Ngô Văn Dụ đã có buổi làm việc tại tỉnh Hòa Bình để kiểm tra kết quả triển khai công tác Phòng chống tham nhũng.