TV& VIDEO

nắm vững

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

 Hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa 11 đã khai mạc sáng 11/12 tại Hà Nội.