TV& VIDEO

nạn châu chấu

Châu chấu hành hoành tại các tỉnh phía Bắc

Châu chấu hành hoành tại các tỉnh phía Bắc

VTV.vn - Dịch châu chấu hoành hành tại một số tỉnh miền núi phía Bắc đang khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.