TV& VIDEO

Nạn đói hoành hành

Địa ngục trần gian Madaya - nơi nan đói hoành hành

Địa ngục trần gian Madaya - nơi nan đói hoành hành

VTV.vn - Thị trấn vùng biên giữa Syria và Lebanon đang trở thành địa ngục trần gian của tất cả những người đang phải sống trong cơn đói vật vã mỗi ngày.