TV& VIDEO

nan hoa

Riverside Racer: Đẹp hoài cổ

Riverside Racer: Đẹp hoài cổ

Hãng độ xe Analog Motorcycles (Mỹ) đã tạo ra một sản phẩm vô cùng ấn tượng từ nguyên mẫu "xế" đua Wards Riverside đời 1966.