TV& VIDEO

nạn nhân dioxin

Còn nhiều vướng mắc trong giải quyết chính sách cho nạn nhân dioxin

Còn nhiều vướng mắc trong giải quyết chính sách cho nạn nhân dioxin

VTV.vn - Hiện chỉ có khoảng 250.000/4,8 triệu người phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin được hưởng các chế độ ưu đãi do còn nhiều vướng mắc trong việc giải quyết chính sách.