TV& VIDEO

nạn rác thải nhựa

Vùng biển Bắc Cực ô nhiễm nặng vì rác thải nhựa

Vùng biển Bắc Cực ô nhiễm nặng vì rác thải nhựa

VTV.vn - Dù rất ít người sống tại Bắc Cực nhưng một số vùng biển tại đây đang bị ô nhiễm nặng vì rác thải nhựa do dòng hải lưu nóng ở Bắc Đại Tây Dương đem rác thải đến.