TV& VIDEO

nạn tảo hôn ở miền núi

Ninh Thuận: Nạn tảo hôn phổ biến ở vùng cao Bác Ái

Ninh Thuận: Nạn tảo hôn phổ biến ở vùng cao Bác Ái

VTV.vn - Tình trạng tảo hôn rất phổ biến tại nhiều địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận.