TV& VIDEO

nâng bậc

Việt Nam tăng 2 bậc về năng lực cạnh tranh toàn cầu

Việt Nam tăng 2 bậc về năng lực cạnh tranh toàn cầu

Diễn đàn kinh tế thế giới ngày 3/9 đã công bố báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu, trong đó Việt Nam đứng vị trí 68, tăng 2 bậc so với năm 2013.