TV& VIDEO

nâng cao cạnh tranh

WB hỗ trợ 150 triệu USD giúp Việt Nam nâng cao cạnh tranh

WB hỗ trợ 150 triệu USD giúp Việt Nam nâng cao cạnh tranh

VTV.vn - WB vừa phê chuẩn khoản vay trị giá 150 triệu USD cho Chính phủ Việt Nam trong khuôn khổ hoạt động hỗ trợ chính sách phát triển quản lý kinh tế và năng lực cạnh tranh.