TV& VIDEO

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Hội thảo "Cộng đồng ASEAN và Chương trình hành động của Việt Nam"

Hội thảo "Cộng đồng ASEAN và Chương trình hành động của Việt Nam"

VTV.vn - Sáng 11/12, hội thảo "Cộng đồng ASEAN và Chương trình hành động của Việt Nam" đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều Bộ, ngành và học giả trong nước.